Over Samen Apeldoorn Binnenstad

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle inwoners met veel plezier in de binnenstad wonen en dit in de toekomst kunnen blijven doen.

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle inwoners met veel plezier in de binnenstad wonen en dit in de toekomst kunnen blijven doen.

 

In het bestuursakkoord 'De kracht van Apeldoorn' staat 'dat de menselijke maat de norm is. Een toegankelijk gemeentebestuur en actieve, betrokken inwoners zijn daarom hard nodig.’ Wat betekent dat voor de deelname van inwoners en overheid? Het betekent dat de overheid de inwoners van begin af aan betrekt bij beleidsvoornemens en uitvoering. Maar ook dat er ruimte geboden wordt aan inwoners om zelf aan de slag te gaan, waarbij de gemeente mee doet aan en subsidies heeft voor initiatieven van inwoners. De richtlijn is hierbij het Programmaplan Burgerparticipatie.

 

Op basis van de Gebiedsmonitor en de Buurtbelever wordt samen met een buurt of wijk bekeken of het voldoende vitaal is. Dan stellen we een Vitaliteitsagenda op. Dit is een buurtplan voor de toekomst. Hiertoe hebben we Apeldoorn opgedeeld in 46 gebieden op het niveau van buurt, dorp of bedrijventerrein. In 2021 zijn de eerste Vitaliteitsagenda’s opgeleverd. Naast Ugchelen, het Staatsliedenkwartier, Sprenkelaar, Brummelhof, de Horsten en de Donken, Gentiaan en Anklaar wordt dit proces ook in de binnenstad opgepakt.

 

Om dit te gaan doen zijn Stimenz, de gemeente Apeldoorn, Eurus en andere partners in de binnenstad zoals Samen055, gaan samenwerken. We gaan de komende tijd de buurt in om met zoveel mogelijk inwoners en ondernemers een gesprek te voeren over hun beleving van de binnenstad. U kunt als bewoner aan ons vertellen wat u van de buurt vindt, wat er goed gaat, maar ook wat er verbeterd kan worden. En wat u daar zelf in kunt, of wilt betekenen.

Als de we in de buurt lopen en aanbellen, zijn we herkenbaar aan het logo ‘Samen de Binnenstad’.

Op dit moment is deze website en online buurtkamer nog volop in ontwikkeling. De website wordt gaandeweg het project aangevuld met nieuws en informatie over de huis-aan-huis interviews, ideeën van bewoners, en verder informatie over de Binnenstad.

 

●  Het mailadres waarop u ons kunt bereiken is binnenstad@apeldoorn.nl

●  Vanuit de gemeente is stadsdeelmanager Tom Brands betrokken;

●  Vanuit Stimenz is buurtregisseur Yvonne Porn betrokken;

●  Vanuit Eurus zijn de procebegeleiders Elise olde Monnikhof, Daniel Vossebeld en Rudi Theunissen betrokken.

In de binnenstad lopen veel projecten en zijn veel plannen in de maak. Benieuwd naar alles wat er gaande is in de binnenstad? Kijk voor een totaal overzicht op: www.apeldoorn.nl/binnenstad 

Samen met een team van medewerkers gaan we in maart t/m juni de buurt in!

Apeldoorn
logo apeldoorn binnenstad
logo wijkraad centrum
logo khn
Ons Huis
Stimenz
Eurus
TriMotion